top of page

Skrytá myseľ (Podvedomie) a jej Liecenie

Mal som  veľké privilégium študovať u Toma Griffina, zakladateľa Inštitútu skrytej mysle a autora knihy Hidden Mind (Skrytá myseľ)

 

HiddenMind skuma verbálne podvedomie klienta s cieľom identifikovať skryté príčiny chorôb a symptómov, mozu byt fyzicke, mentálne, emocionálne, chemicke, duchovne.

Tato liecba začína fyzickým pozorovaním klienta. Cieľom fyzického pozorovania je zistiť, či existuje nejaká fyzická odchýlka v štruktúre tela, ako napríklad jedno rameno nižšie ako druhé, hlava naklonená k jednej strane, odchýlka v chrbtici, ako je skolióza, kyfóza chodza, atď.

Druhá etapa liecenia kontroluje, či sa mozgové hemisféry úplne integrovali. Táto funkcia je rozhodujúca pre dobré zdravie. Ak jedna z hemisfér nie je integrovaná, môže to znamenať fyzický alebo emocionálny šok pre telo.

V prípade detí so špeciálnymi potrebami to môže byť indikátor predporodného alebo pôrodného šoku.

Tretia etapa protokolu zahŕňa vyšetrenie Hlavy, platničiek, aby sa zistilo, či správne artikulujú.

Potom skontrolujeme kranio-sakrálnu pumpu, ak nefunguje správne,  príliš veľa adrenalínu sa dostava do mozgu. Dalej skontrolujeme, či v tele nedochádza k refluxu, najmä v mozgovomiechovom prietsore.....

Terapia HiddenMind je navrhnutá tak, aby pokračovala vo vyšetrovaní, kým sa nedostanú k všetkým uloženým informáciám v podvedomi, nevyskúšajú sa všetky pravdepodobné poruchy a neidentifikuje sa zdroj problému ak aj jeho riesenie/liecenie.

bottom of page